HOME  EVENT

EVENT

FUTURE EVENTS

PAST EVENTS Tap Icon

Jan 5, 2016
"Nihonshu de Kampai" New year Sake offering.
Nishishinbasi, Minatoku, Tokyo
Sep.13,2014
Musashino-kuni Sake Festival
Ohkunitama jinja Shrine, Fuchu, Tokyo
Jun.24,2014
Tokyo-Sake Tasting Event Nomikiri 2014
Syuzou Kaikan Bldg., Tachikawa, Tokyo
Jun.14,2013
The 1st Special SAKE Seminar
Sunshine city, Ikebukuro, Tokyo
Jun.14,2013
The SAKE FAIR 2013 (The biggest Sake event for Sake lovers)
Sunshine city, Ikebukuro, Tokyo